http://www.krakbau.com.pl/

 

 

 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne
KRAKBAU Sp. z o.o.
ul. Hamernia 50, 30-145 Kraków
Tel: 0048 / 12 / 623 34 60
Fax: 0048 / 12 / 626 59 90
e-mail:
biuro@krakbau.com.pl

 

Handels- und Produktionsunternehmen
KRAKBAU Sp. z o.o.
Zweigniederlassung Frankfurt am Main

Westerbachstr. 37-43, 60489 Frankfurt am Main
Tel: 0049 / 69 / 256 16 60
Fax: 0049 / 69 / 256 16 679
e-mail:
info@krakbau.com.

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 677-004-49-24

Wysokość Kapitału Zakładowego i Kapitału Wpłaconego:
1.500.000 .

Sąd Rejestrowy:
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
numer KRS: 0000064672